Skip to main content

Fin pivot

2.4.20212 listopadu, 2021Blog
Fin pivot in the swimming pool

První dovedností, jak ovládat vztlak, kterou se běžně naučíte v základním kurzu potápění, je  Fin Pivot – otáčení či otáčky na ploutvích. Je to snadné,  zásadní a poukazuje na pojmy jako negativní vztlak, neutrální vztlak a pozitivní vztlak a na to, jak dosažení jednotlivých úrovní vztlaku mění náš/váš/potápěčův způsob dýchání.

Co je Fin pivot – otáčení či otáčky na ploutvích?

Fin pivot je jednoduchá dovednost pro ovládání vztlaku, kdy potápěč leží na dně a zvedá se/své tělo jednoduše pomocí dechu. Svým způsobem je Fin Pivot velmi podobný klikům, kde ale naše paže nahrazují naše plíce.

Proč Fin Pivot?

Cílem provedení správného fin pivotu je ukázat vliv změny objemu našich plic na náš vztlak. Tím, že pochopíme to, jak správně dýchat, se můžeme později, během potápění, přibližovat nebo vzdalovat od živočichů, předmětů či dna, aniž bychom museli hýbat končetinami. Správná technika dýchání je pro nás nezbytná, abychom ušetřili energii a zásobu vzduchu, potápěli se déle a předešli poškození útesu, mořského života nebo nás a našeho potápěčského vybavení.

Jak provést Fin Pivot?

1. Úplně vypusťte BCD.

2. Lehněte si na dno, obličejem dolů. Roztáhněte nohy a kolena držte napnutá. Některé potápěčky i potápěči mohou bojovat s udržováním kotníků dole kvůli nadměrnému vtlaku. Pokud je to váš případ, zvažte použití závaží na kotníky nebo požádejte o někoho pomoc, aby vám během cvičení podržel kotníky u dna.

3. Nepoužívejte ruce. Pamatujte, že k tomu, abyste se zvedli ode dna, je třeba použít pouze plic (nádechu).

4. Pomalu a hluboce se nadechněte. Plné plíce vám dodají větší vztlak. Pokud jste správně vyvážení, měli byste se začít zvedat. Pokud se stále nepohybujete, přejděte k dalšímu kroku.

5. Vydechujte úplně a pomalu. S téměř prázdnými plícemi velmi jemně přidejte trochu vzduchu do BCD. Pokud nafouknete BCD moc, riskujete, že rychle vystoupáte na hladinu.

6. Opakujte kroky 4–5, dokud nezačnete při nádechu pomalu zvedat. Při pomalém hlubokém nádechu byste měli stoupat, zatímco při výdechu byste měli pomalu klesat a dotknout se dna.

Teď máte správné množství vzduchu v BCD, které potřebujete pro neutrální vztlak v dané hloubce. (Můžete přidat trochu vzduchu, abyste vyrovnali vztlak kvůli špičkám ploutví dotýkajících se dna). Při změně hloubky během potápění je nutné myslet na změny objemů BCD a vzduchových částí vašeho potápěčského obleku, který se zvětšující se hloubkou ztrácí vztlak a je třeba jej dorovnat.

Potápění v suchém obleku - dry suit diver
Výcvik potápění v bazénu
Výcvik potápění v bazénu - podvodní skútr
Výcvik potápění v bazénu - příprava výstroje

Fin pivot – oral inflation / nafouknutí BCD ústy

Technika fin pivot – oral inflation je velmi podobná klasickému fin pivotu. Rozdíl je v tom, že místo použití tlačítka nafukování (vzduchu z láhve) použijete k nafouknutí BCD ústa (vzduch z plíc).

Proč Fin pivot – oral inflation?

Ve velmi nepravděpodobném případě, že se vyskytne porucha výstroje, chcete být schopni dokončit ponor, aniž byste jej museli přerušit. Ve výjimečných případech může dojít k zaseknutí tlačítka napouštění kvůli písku či jiné nečistotě zachycené uvnitř nebo špatné údržbě, což může vést k „samonafukování BCD“. To může být docela nebezpečné, protože vás to najednou začně táhnout na hladinu. Nebojte se, toto se stává zřídka a snadno se to dá vyřešit. Jednoduše odpojte hadici inflátoru a vypusťte BCD, a případně můžete jednoduše nafouknout BCD pomocí vzduchu z plic při výdechu (tuto techniku se běžně naučíte během základního kurzu potápění nebo si ji můžete zopakovat při kondičních ponorech s instruktorem – PADI Reactivate).

Jak provést Fin pivot – oral inflation?

Jak již bylo zmíněno dříve; vyzkoušejte si odpojení středotlaké hadice nízkotlakého inflátoru na hladině. Měli byste také procvičit nafouknutí BCD ústy. Jednoduše se zhluboka nadechněte a foukněte vzduch do náustku inflátoru / je třeba jej dokonale obejmout rty. Ujistěte se, že máte stisknuté tlačítko nafukování, aby do vašeho BCD mohl proudit vzduch, a uvolněte jej, jakmile přestanete foukat. Pod vodou to funguje úplně stejně, s výjimkou techniky nafukování. Je třeba se nadechnout z automatiky, vyndat jí z úst, fouknout do inflátoru a znovu si dát automatiku do úst a vyčistit ji od vody a začít znovu dýchat. Změna vztlaku se projeví až při nádechu z automatiky, nikoliv při přesunutu vzduchu z plic do BCD.

Tipy pro Fin Pivot:

1. Hluboký rychlý nádech, následovaný pomalým výdechem, vám umožní sestoupit.

2. Rychlý výdech následovaný pomalým nádechem vás zvedne.

3. Nepoužívejte končetiny. Pokud je musíte použít, děláte něco špatně.

Dolaďte si ovládání vztlaku během kondičních ponorů v lekci Peak Performance Buoyancy – dokonalé ovládání vztlaku nebo zápisem do kurzu PADI Advanced Open Water Diver

Pokud si nejste postupem jistí, požádejte svého instruktora o připomenutí, jak správně na to.

Pro ty, kteří ještě nemají potápěčskou licenci, jsou tyto hodiny v bazénu ideální příležitostí k prvním krokům pod vodu, máme pro Vás ochutnávací ponory (Intro Dives) – první kroky pod vodu s instruktorem. Pro děti od 8-mi let máme Bubblemaker, nejen dospělí se mohou potápět! A pro ostatní širokou nabídku potápěčských aktivit i mimo bazén.

Pokud potřebujete zapůjčit nějakou výstroj, neváhejte se podívat do naší půjčovny. Zapůjčenou výstroj Vám můžeme přivést až na bazén. Naplněné láhve, závaží nebo podvodní skútr.

Plánované akce