ALEA s.r.o. společnost zapsána v OR vedeným MS v Praze, spisová značka 43145 C : 61062219
Naše webová adresa je: https://www.aleadivers.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

ALEA s.r.o. při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 181/2004 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,.
Osobní údaje o fyzické osobě (žadateli) ALEA s.r.o. zpracovává pro splnění právních povinností, které jsou stanovené ve výše citovaných právních předpisech.
ALEA s.r.o. jmenovala v souladu s čl. 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
Ing. Jiří Jarkovský.
V případě dotazů týkajících se osobních údajů je možné pověřence kontaktovat, a to elektronickou cestou: divers@alea.cz nebo prostřednictvím datové schránky (IDS detzavq) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Kamýcká 10/131, 16500 Praha 6, nebo telefonicky na čísle: +420 602522355.
Tato informace bude podle potřeby aktualizována.

Zabezpečení osobních údajů

ALEA s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání  služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. ALEA s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

Kontaktní formuláře

Kontaktní formuláře na stránkách ALEA Divers primárně slouží pro zasílání dotazů od potencionálních zákazníků. Vyplněný kontaktní formulář je přeposílán na naši e-mailovou adresu divers@alea.cz. Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, nebo nezávazné poptávky, která byla prostřednictvím kontaktního formuláře zaslána. Na základě požadavku ze stejné e-mailové adresy, která byla použita v rámci formuláře, bude konverzace smazána.

Kontakt takto získaný nebude použit pro žádný jiný účel.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Zaslaný komentář je také přeposílán na e-mail divers@alea.cz Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchovávání komunikace a tedy zodpovězení případného dotazu, nebo poptávky, která byla prostřednictvím formuláře zaslána. Na základě požadavku ze stejné e-mailové adresy, která byla odeslána v rámci formuláře, bude komentář i další případná konverzace smazána.

Takto získaný kontakt nebude použit pro žádný jiný účel.

Cookies?

Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

  • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Analytické a marketingové cookies – Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Jak lze upravit využívání cookies

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies na váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org