Skip to main content

Zkratky při potápění

24.4.2023Blog
salto water entry ALEA Divers

Mnemotechnické pomůcky pomáhají lépe udržet věci v paměti, ale co znamená BWRAF, CESA, STELA… Při výuce potápění se to zkratkami jen hemží. Je to celkem snadný způsob, jak si a hlavně studentům ulehčit život.

Mnoho běžných potápěčských zkratek se používá v klubech, potápěčských školách, vzdělávacích agenturách a různých online fórech.

Tento článek se bude zabývat některými z běžných potápěčských zkratek, které se vyskytují v potápěčských kruzích, spolu s některými, které nejsou zas tak známé.

🤿 Nejprve se zaměřme na vybavení pro potápění.

I slovo SCUBA je zkratka! Samozřejmě, SCUBA znamená Self Contained Underwater Breathing Apparatus – Samostatný podvodní dýchací přístroj

To se týká vaší potápěčské soupravy připevněné nejen na zádech, která se skládá ze zařízení ovládajícího vztlak (BCD), prvního a druhého stupně, alternativního zdroje vzduchu a tlakoměru (SPG).

ABC – základní potápěčská výstroj – maska, šnorchl, ploutve – toto je nejspíš ryze česká záležitost, neboť nikde v zahraničí jsme toto označení neviděli.

BCD – Buoyancy Compensating Device – Zařízení pro kontrolu vztlaku

To je vesta klasického typu nebo křídlo. Její funkce jsou držet vaši láhev na místě a udržet vás pod vodou v neutrálním vztlaku.

CCR – Closed Circuit Rebreather

Potápění s CCR je považováno za součást světa technického potápění. Neděláte bubliny, ale vydechnutý vzduch se „recykluje“ zpět do uzavřeného okruhu.

DIN – Deutsche Industry Norme

Typ ventilu se závitem, který se většinou používá v Evropě a při potápění ve studené vodě. První stupeň vaší automatiky se připojí našroubováním do ventilu – těšnění, je umístěno na vaší automatice oproti INT připojení.

INT – international

Typ ventilu s třemenovým připojením. Váš první stupeň se připojuje na ventil pomocí třmenu se stavěcím šroubem. Těsnění je na ventilu lahve.

DPV – Diver Propulsion Vehicle

Podvodní skútr! Jste příliš líní na ploutve? Zapněte tuto šikovnou hračku, která vás pod vodou popožene tam, kam chcete.

LPI – Nízkotlaká inflátorová hadice

To je to, co nafukuje vaše BCD. Váš první stupeň pumpuje tlak do nízkotlaké hadice a ta umožňuje pomocí inflátoru nafouknou duši BCD.

SMB – Surface Marker Buoy

Známá jako deco bójka. Lze ji nafouknout pod hladinou a informujete lodě či ostatní potápěče, že se za chvíli objevíte na hladině a také zvyšuje vaši viditelnost.

SPG – Submersible Pressure Gauge – tlakoměr/manometr

Toto je zařízení, které vám řekne, kolik vzduchu vám zbývá v láhvi.

OC – Open Circuit – otevřený okruh

V technickém potápění nazývaná běžná automatika – nadechnutý vzduch nasledně vydechujete do vody.

SCR – Semi Closed Rebreather

funguje podobně jako CCR, nicméně do „recyklované“ směsi je přiváděna „čerstvá“ směs, která vytlačí část vydechnuté směsi do vody.

🔠 Zkratky školicích agentur

Nyní pojďme ke zkratkám pro agentury pro výcvik potápění.

 • PADI – Professional Association of Diving Instructors
 • SSI – Scuba Schools International
 • NAUI– National Association of Underwater Instructors
 • BSAC – British Sub Aqua Club (BSAC)
 • CMAS – Confederation Modiale Des Activites Subaquatiques/The World Underwater Federation
 • SDI – Scuba Diving International
 • UDI – United Diving Instructors
 • IANTD – International Association of Nitrox and Technical Divers

🏊‍♂️ Zkratky z kurzu potápění

Během kurzu potápění Open Water Diver a pokročilých kurzů můžete narazit na spoustu potápěčských zkratek, které vám pomohou lépe si zapamatovat, co byste měli v podmořském světě dělat. Tady je několik z nich, vzpomínáte?

ABT – Skutečná doba ponoru

Skutečná doba ponoru je přesně taková, jak zní – celková doba trvání konkrétního ponoru.

BWRAF – BCD, Weights, Releases, Air, Final OK

Pamatujete si na kontrolu před ponorem? Zkontrolujte, zda se BCD správně nafukuje, zkontrolujte závaží, přezky, zda je zapnutý vzduch a nakonec OK. Český ekvivalent je ŽZPVO – žaket, závaží, přezky, vzduch a ostatní.

CESA – Controlled Emergency Swimming Ascent – Nouzový výstup za pomoci plavání

Vzpomeňte si, jak plavete podélně v bazénu a říkáte „ahhhhhh……“. jak dlouho můžeš? CESA je to, co vás bezpečně dostane na hladinu v případě, že zůstanete pod hladinou bez vzduchu a budete muset spěchat na hladinu.

EANx – Enriched Air Nitrox

Jedná se o směs plynu pro rekreační potápění, která má méně dusíku než běžná láhev se stlačeným vzduchem. Jedná se o obohacený vzduch. Pro jeho používání je třeba specializovaný kurz.

Běžná láhev se stlačeným vzduchem má 21 % kyslíku a 79 % dusíku, zatímco směsi obohaceného vzduchu mají obvykle 32 % nebo 36 % kyslíku. Méně dusíku, méně absorpce, více času na dně!

MOD – Maximal Operational Depth – Maximální hloubka ponoru

Při potápění s jakoukoli směsí stlačeného vzduchu a zejména EANx máte maximální provozní hloubku, kterou nelze překročit. Kyslík je totiž při vysokém tlaku toxický a toxicita kyslíku je extrémně nebezpečná.

NDL – Non Decompression Limit – Bez dekompresní limit

To vám říká vaše RDP nebo váš potápěčský počítač. Toto je maximální povolený čas na dně v určité hloubce, aby nedošlo k dekompresi.

RDP – Recreational Dive Planner

Složitě vypadající tabulka je plánovač rekreačních ponorů, který vám umožní zjistit, jaký je váš časový limit pro váš další ponor, což nás přivádí k RNT.

RNT – Residual Nitrogen Time – čas zbytkového dusíku

RNT je množství času, který jste strávili v dané hloubce při opakovaném ponoru. Vypočítává, kolik je vaše zbytková absorpce dusíku a kolik času vám zbývá na budoucí ponory.

SI – Surface Interval – hladinový interval

Tohle je ta nudná část, kde sedíte na lodi a čekáte na ni, nebo na pláži. Je to doba potřebná k tomu, abyste vysytili zbytkový dusík a mohli si prodloužit čas na dně pro budoucí ponory.

Časový interval na povrchu závisí na tom, kolik potápěč stráví pod vodou během opakovaných dnů potápění.

SORTED – Signal, Orientate, Regulator, Time, Equalize, Descend

Pětibodový sestup! Toto je zkratka pro zapamatování toho, co byste měli udělat před sestupem.

 • Dejte svému buddymu najevo, že chcete sestupovat
 • Zorientujte se/podívejte se dolů, abyste viděli, kam jedete
 • Zkontrolujte dýchání z regulátoru
 • Všimněte si času
 • Vyrovnejte a zvedněte hadici nízkotlakého inflátoru
 • Sestup!

STELA – Signal, Time, Extend, Look & Listen, Ascend

A samozřejmě výstupvmá také odpovídajících pět bodů. STELA má pomoci zapamatovat si, co byste měli při svém výstupu dělat.

 • Dejte signál svému buddymu
 • Všimněte si času
 • Protáhněte ruce / zvedněte ruce
 • Podívejte se nahoru a poslouchejte provoz… lodě atd…
 • Výstup!

VENTID  – Visual disturbances, Ears ringing, Nausea, Twitching, Irritability, Dizziness (příznaky a projevy CNS kyslíkové otravy)

Pamatujete si příznaky kyslíkové toxicity? To se stane, když dýcháte příliš mnoho kyslíku v hloubce, což má za následek vyšší atmosférický tlak a koncentraci O2. (Poruchy zraku, Zvonění v uších, Nevolnost, Cukání, Podrážděnost, Závrať)

📖 Zkratky potápěčského vzdělávání

MSDT, OWSI, co? Každá úroveň certifikace ponoru má své vlastní zkratky!

 • AWARE – Aquatic World Awareness, Responsibility and Education. Project AWARE je nezisková organizace, která se zaměřuje na informovanost a vzdělávání o problémech v oceánu. Byla založena v roce 1987.
 • AOWD – Advanced Open Water Diver. Certifikační úroveň těsně po otevřené vodě. Má 5 modulů – dva povinné – hloubkový ponor a podvodní navigace a tři volitelné. Je to zábavný kurz!
 • CD – Course Director – ten, kdo vyučuje a certifikuje instruktory.
 • DM – DiveMaster kurz je navržen tak, aby přivedl potápěče na první krůčky k tomu, aby se stali potápěčskými profesionály. Kurzy Divemaster obvykle trvají několik týdnů a skládají se z několika dnů školení na pracovišti.
 • DMT – Divemaster Trainee. Tito chudáci jsou láskyplně na spodní příčce žebříčku a dělají vše v rámci potápěčské operace pro instruktory a divemastery. Zároveň se samozřejmě učí a jsou koučováni, aby se stali budoucími profesionály.
 • DSD – Discover Scube Diving – Ochutnávací ponor/Objevte potápění. Kurz typu „zkuste potápění“, který má PADI seznámit s tímto sportem. Kurzy DSD se obvykle skládají z krátkého kurzu teorie a dovedností, po kterém následují dva ponory do maximální hloubky 12 metrů.
 • IDC – Instructor Development Course je to, co školí instruktory přístrojového potápění. Kurzy trvají obvykle 3 až 4 týdny a pokrývají komplexní kombinaci teorie, výukových dovedností, ukázek a vodních dovedností.
 • IE – Instruktor Exam –  instruktorská zkouška je to, co kandidáti na instruktora skládají na konci IDC. Je dlouhá, některé mohou být obtížné a pokrývá 5 různých modulů, které zahrnují fyziologii potápění a fyziku.
 • MSD – Master Scuba Diver. MSD jsou považováni za nejelitnější skupinu neprofesionálních rekreačních potápěčů. K tomu budete potřebovat pět speciálních kurzů PADI a 50 přihlášených ponorů.
 • MSDT – Master Scuba Diver Trainer je o krok výš od OWSI. Poté, co se stanete instruktorem, kurz MSDT se skládá z 5 speciálních instruktorských kurzů, které z vás udělají specialistu v těchto oblastech.
 • OW/OWD – Open Water Diver. Základní úroveň certifikace, OW nebo OWD, je potápěč na otevřené vodě!
 • OWSI – Open Water Scuba Instructor je ten, kdo učí a certifikuje potápěče.
 • PPB – Peak Performance Buoyancy Course. Volitelný předmět, který je součástí pokročilého kurzu otevřené vody, PPB je mimořádně užitečný modul, který by měl každý využít.

👨🏻‍⚕️ Potápěčské lékařské zkratky

Dokonce i všechny zdravotní stavy mají zkratky!

 • ABC – Airways, Breathing, Circulation – Dýchací cesty, dýchání a oběh. V každém základním kurzu první pomoci se učí, že toto je první věc, kterou zkontrolujete před poskytnutím pomoci.
 • AED – Automatizovaný Externí Defibrilátor je to, pro co běžíte, když někdo potřebuje restartovat srdce.
 • AGE – arteriální plynová embolie. To je to, co získáte, když zadržíte dech a stoupáte příliš rychle. Vzduch se cestou nahoru rozpíná, takže když zadržíte dech, vzduch v plicích se roztáhne, když vystřelíte nahoru…
 • CNS – Centrální nervový systém je část nervového systému obratlovců, která koordinuje činnost těla. Skládá se z mozku a míchy.
 • CPR/KPR – kardiopulmonální resuscitace. Doufejme, že to nebudete muset používat, ale pokud ano, kurz EFR (viz níže) vás naučí KPR, která se skládá ze záchranných vdechů a kompresí hrudníku.
 • DCI / DCS – Dekompresní onemocnění a dekompresní nemoc je to, co NECHCETE dostat. Také nazývané Bends. DCI je obecný pojem pro onemocnění vlivem přetlaku/podtlaku a zahrnuje dekompresní nemoc/DCS a barotrauma.
 • DAN – The Divers Alert Network je mezinárodní nezisková organizace, která poskytuje lékařské pohotovostní služby pro potápěče, stejně jako vzdělávací programy a zdroje o bezpečnosti potápění.
 • EFR – The Emergency First Response Course je mezinárodně uznávaný školicí program KPR a první pomoci. Je to požadavek mnoha certifikačních organizací pro potápění vkurz Rescue Diver  – potápěč záchranář.
 • EMS – Emergency Medical Services je termín používaný v některých zemích k označení sanitních a pohotovostních zdravotnických služeb, které poskytují mimonemocniční akutní péči a transport do definitivní péče.

📌 Závěrečné myšlenky na zkratky potápění

Takže teď znáte žargon, jděte ven a použijte ho! Potápěči neustále hledají nové zkratky, které by mohli sdílet. Něco nám uniklo? Napište komentář níže, pokud si to myslíte!

Me? ALEA Divers
Výcvik potápění v bazénu
Výcvik potápění v bazénu
Skok potápěci do vody z lodi

Pro ty, kteří ještě nemají potápěčskou licenci, jsou naše hodiny v bazénu ideální příležitostí k prvním krokům pod vodu, máme pro Vás ochutnávací ponory (Intro Dives) – první kroky pod vodu s instruktorem. Pro děti od 8-mi let máme Bubblemaker, nejen dospělí se mohou potápět! A pro ostatní širokou nabídku potápěčských aktivit i mimo bazén.

Pokud potřebujete zapůjčit nějakou výstroj, neváhejte se podívat do naší půjčovny. Zapůjčenou výstroj Vám můžeme přivést až na bazén. Naplněné láhve, závaží nebo podvodní skútr.

Plánované akce

Široká nabídka nového i bazarového zboží za super ceny. To je náš e-shop! Přejít do e-shopu

Vyzkoušejte i naše další služby

Focení pod vodou i ve vzduchu

www.scubadiver.cz

Fotografování a filmování pod vodní hladinou je jednou možností, jak zachytit nevšední zážitky či zdokumentovat nepřístupné prostory.

E-shop pro potápěče

www.potopse.cz

Prodáváme veškeré vybavení k potápění. Prohlédněte si náš e-shop a nakupujte 24/7. V případě dotazů je vám k dispozici náš profesionální personál, který vám s výběrem pomůže.

Půjčovna vybavení

www.aleadivers.cz/pujcovna/

Protože si uvědomujeme, že ne každý se chce okamžitě vrhnout do pořizování vlastní kompletní potápěčské výbavy, nabízíme vám nepřeberné možnosti zapůjčení vybavení.

Cestování a zahraniční ponory

www.aleadivers.cz/cestovani/

Vyrazte s námi do nespočtu potápěčských destinací a zažijte tu pravou potápečskou dovolenou. Jsme připraveni vyřešit všechny vaše individuální požadavky a přání.