Skip to main content

Termíny vybíráme dle Vašeho zájmu. Sledujte akce a události popř. nás kontaktujte s individuálním požadavkem.

Předběžný program:

Z Marsa Alam přes Fury Shoal až na Elphistone

Plán cesty a lokality se mohou měnit, dle počasí a rozmarů moře. Potápěčské Safari je 6 denní. Může se po domluvě prodloužit na 7 denní za příplatek 20 Euro za osobu.

1.Den
Po příletu do Marsa Alamu,  se přesuneme  autobusem cca 80 km cca 50 minut do přístavu Marsa Alam. Nalodíme se, rozdělíme kajuty, vybalíme potápěčské věci a nasnídáme se.
Po policejní kontrole mezi 10 – 11 hodinou, vyplouváme  z přístavu v dopoledních hodinách. Vzhledem,  k  vzdálenosti, která nás při přeplouvání na Fury Shoal  čeká, provedeme jen jeden a nebo při dostatku času dva denní ponory.
První ponor na Shaab Marsa Alam cca 30 minut od přístavu. Vyvažovací ponor s jeskyňkami a rozpadlým vrakem malé Safari lodi v hloubkách od 7 – do 20 metrů.
Pokud se bude vše časově stíhat, druhý denní ponor  –  přejezd cca 2,5 hodiny na Gotta Ghadir. Lokalita umožňující se potápět jak z lodi tak si vyzkoušet pro začátečníky  ponor ze zodiaku. Maximální hloubka ponoru je 15 metrů. Stěny útesu jsou porostlé tvrdými koráli. Kromě běžných tipů korálových ryb, zde můžete spatřit krokodýlí ryby (zploštěnec dlouhohlaví), ropušnice nebo murény. Po večeři, přejíždíme až do ranních hodin na Fury Shoal.
Přesun přes noc cca 100 km na Satay Reef. Pokud se bude vše stíhat při cestě zpět na jih, provedeme noční ponor na jednom z kotvících míst na lokalitě Satya reef. Největší útes na této cestě nabízí mnoho ponorů a zaleží jen na čase a povětrnostních podmínkách, kde budou prováděny.

 1. Den
  Malahi. První ponor je vhodný provést skokem  z plata lodi . Krásné útesy s množstvím homolí blízko u sebe tvoří labyrint s prolézačkami v hloubce od 20 do 10metrů. Na jihozápadní straně je několik homolí porostlých měkkými i tvrdými korály. Na věžích můžeme také najít hejna bradáču se sapíny .Častý je pod lodí výskyt  Napoleonů, rejnoků – trnuch a murén.
  Satya reef – dolphin house je téměř každý den navštěvován hejnem delfínů dlouholebých. Proto i  my, při troše štěstí, začneme šnorchlováním ze zodiaku. Pozorované hejno se většinou skládá až ze 70 jedinců, kteří se dle nálady převádějí před šnorchlaři. Pozor doporučujeme na plavání s delfíny šnorchly a zátěžoví opasek J

(dle domluvy) Sataya reef.
Jiho/ západní strana vzdálená jen asi 200 Metrů od kotvící lodě strmě padá do velkých hloubek, kde můžeme absolvovat hloubkový ponor. Při plavbě zpět k Martině I. Míjíte krasnou zahrádku plnou korálů a hejn ryb.
Zde pod lodí na tentokrát severní straně  proběhne noční ponor v max. hloubce 10 – 15 metrů.  Asi po 50 – 100 metrech po seskoku z plata proplouváte kolem několika korálových sloupů, které sahající téměř až k hladině. Útes se postupně obeplouvá po pravé ruce a vrací se malou průrvou, v téměř hladinové hloubce s jeskyňkou vyplutím téměř bezprostředně u lodi. Na ponoru je možné pozorovat několik perutýnu, hojně lovících malé rybičky osvětlené potápěčskými svítilnami. Bodlok modrý, trnuchy, čtverzubci s lulankami často lemují celý ponor. Při úplňku je možno také spatřit chobotnice. Největším lákadlem je spící Napoleon v některé z malých jeskyněk v útesu.

 1. Den
  Claudia reef. Ponor vzdálen asi 30 minut plavby. Nevelký útes vystupující z hloubky okolo 20 metrů je možné obeplavat dokola a přitom navštívit krásné jeskyně s tunely v levé části. Tunely jsou velmi jednoduché a bezpečné i pro začátečníky v hloubkách od 4 – 9metrů. V jeskyních a tunelech je možné spatřit rejnoky – trnuchy, kruhatce a očaře v malých hejnech. Severozápadní  stěna postupně klesá do hloubky 25 metrů a je lemována tvrdými korály útesovníků a děrovníků. Pod lodí se vznáší hejna parmic za asistování pyskouna obrovského –  Napoleon. Kotvící strana útesu je bohužel zničena.
  Abu Galawa Small
  Menší komplex útesů propojených korálovými zahradami a laguna uprostřed mezi útesy s písčitým dnem je jako obrovské akvárium.  V hloubce asi 15 metrů leží nádherně porostlý vrak jachty dlouhé asi 15 m. Maximální hloubka  18 m. Velmi pěkné na focení.
  Abu Galawa Big (nebývá zařazen v itineráři)
  Větší útes s chráněným kotvištěm. Samotný útes není příliš zajímavý. Zdejší vrak malé vlečné lodi Tienstin leží v malé hloubce a k jeho prohlídce stačí 5 minut. Pokud si máme vybrat, tak dáme přednost ponoru na malém Galawa.
 2. Den
  Po asi 5 hodinové přeplavbě zastavím na lokalitě.  Wadi gimal Dahar. Kdo chce může zde provést noční ponor. Kotví se na jiho – východní straně.  Maximální hloubka na noční ponor z lodi je 10 metrů. Po večeři přejíždíme cca 2,5  hodinu na Shaab Sharm, kde přenocujeme.
  Ranní ponor na stejné lokalitě ze zodiaku Wadi gimal Dahar. Po ponoru přejíždíme cca 2,5  hodinu na Shaab Sharm, kde přenocujeme.
  Shaab Sharm. Většinou zde provádíme dva ponory ze zodiaku na severovýchodní a západní straně.U velkého útesu, kotvíme nad písečným platem, které začíná v 35 metrech a končí u stěny v 16 metrech, porostlé tvrdými koráli. Zde můžete potkat velké množství korálových ryb včetně hejn chňapalů a chrochtalů. Na východní straně jsou další dvě menší věže. Novinkou na severní straně, je vrak Safari lodi v hloubce pod 60 metrů.
  Dlouhý přesun v odpoledních hodinách na Abu Dabab, kde přečkáme zbytek noci.
 3. Den
  Elphistone reef- je nejkrásnějším útesem střední části Rudého moře v Egyptských vodách a stihneme zde  1 denní ponor. Je vzdálen asi 10 km na volném moři. Je 300metrů dlouhý a jeho stěny padají strmě do hloubky okolo 80 100 metrů. Jen na severozápadní a jihozápadní straně se nachází plata padající z hloubky 20metrů postupně do 50metrů. Právě tato dvě plata jsou nejvíce navštěvována velkými rybami jako jsou kranasové, siby, žraloci, barakudy a manty. Při několika ponorech na platech jsme ve větších hloubkách pozorovali hejna žraloků čítající přes 10 jedinců. Většinou žraloky bělocípé, černolemé, kladivouny a statné ale plaché žraloky bělokrajné. Stejně jako na ponorech na Bratrech i zde si začátečník během potápění na stěnách v malých hloubkách může přijít na své a potkat například napoleony, murény, želvy, tuňáky, žraloky bělocípé, dlouhoploutvé. Stěny útesu  v hloubkách do 10metrů jsou porostlé sasankami a korály.
  Druhý ponor je vzdálen cca 1, 5 hodiny. Shaab Mubarak – Lokalita blízká Marsa Galebu, kde je šance potkat  želvy  a dugonga. Na útesu můžeme absolvovat  ponor jak s lodi tak se zodiaku. Na severozápadní stěně je hloubka cca 10 – 20 metrů s několika menšími útesy vyrůstající ze dna.
  Odpoledne se vracíme na lokality Abu Dabab, kde provedeme třetí a noční ponor.
  Noční ponor na Abu Dabab číslo 3. Včetně krásné jeskyně J
 4. Den
  Brzkou ranní lokalitou pro nás bude Abu Dabab el Bar. Lokalita je těsně u hotelové pláže od   2m – do 12 metrů. na písčitém dně vyrůstá tráva která láká jak želvy tak ostatní vodní živočichy a savce. Ponor trvá většinou 60-70 minut. Na lokalitu se jezdi v ranních hodinách k vůli větší šanci vidět obrovské až 1,5 metrů velké želvy, kytarové rejnoky, rejnoky mauricijské a při štěstí i Dugonga. Na této lokalitě se platí vstup 10 euro.
  Na druhý denní ponor  přejedeme cca 30 minut  na některý z útesů Abu dabab, kde zůstaneme celý den.
  Všechny útesy Abu Dabab jsou číslovány od 1 až do 6.
 5. Den
  Vstaneme  poněkud později a po brífinku se přesouváme lodí na severo – západní stranu Shaab Marsa Alamu, kde se rozloučíme závěrečným ponorem s Rudým mořem. Na této lokalitě zůstáváme cca do 13 – 14 hodiny a po té přeplujeme do přístavu.
  Dle odletů a časů se poslední zbytek dne plánuje individuálně.
 6. Den
  V ranních hodinách odlet do CZ.

Podrobný itinerář a program záleží na počasí a také zájmu účastníků. Operativně budeme řešit během plavby.

*Kurzy: NITROX, AOWD, UW FOTO atd. ( dle zájmu.)

Možnost zvýšení potápěčské kvalifikace

Skok potápěci do vody z lodi

Doplňující informace o safari

Náklady: 32.600,- Kč

Částka zahrnuje:

 • Týdenní pobyt na lodi pro potápěče – (6 nocí a 6 potápěcích dnů, loď vyjíždí druhý den po příletu, případně za 20 Euro na osobu již po příletu – pokud dodvolí kapitanát)
 • Letenka s letištními taxami a palivovým příplatkem
 • Plnou penzi, moučník, ovoce a nealkoholické nápoje po dobu pobytu (cola, fanta, sprite, voda, čaj, káva)
 • Neomezené potápění (plnění vzduch)
 • Zapůjčení zátěže, potápěčské láhve 12l
 • Český a egyptský průvodce
 • Transfer v Egyptě na loď
 • Zákonné pojištění CK proti úpadku

Částka nezahrnuje:

 • Vízum 25 USD – platí se na letišti při příletu (nejlépe u okénka Exchange, v příletové hale po vstupu na levo)
 • Pojištění – cestovní a potápěčské a  individuální pojištění storna zájezdu
 • Bakšíšné  50 EURO
 • Potápění s nitroxem pro certifikovane – 5 Euro za láhev a nebo 50 Euro za týden ( fouká se pokud dovolí počasí, časové rozložení mezi ponory, plánovaná hloubka poonoru atd…, max 32 EAN)
 • Případné dodělání zvyšovacích kurzu AOWD nebo absolvování kurzu EANX – Nitrox basic a EANX – Nitrox Adwanced
 • reef poplatky 50,-Euro
 • poplatek 20 €/os. za prodloužení safari na 7dnů na moři tj. buď už výjezd na moře 1.den hned po příletu nebo návrat až poslední den těsně před odletem
 • Poslední noc v hotelu **** s večeří – v případě, že odlet není v ranních hodinách, jinak poslední noc na lodi
 • nitrox do 32% – 6€/lahev – 60€/týden
 • 15L láhve – 30€/týden
 • dvojče 2x12L – 50€
 • stage láhve – 20€/týden s vlastními postroji, 30€/týden s našimi postroji
 • kurzy potápění – OWD, AOWD, Nitrox…

Na co nezapomenout:

 • 1 x kopii pasu (na A4) pro nezbytná povolení k vyplutí lodi
 • kopii potápěčské licence
 • kopie potápěčského pojištění – doporučujeme DAN, které pro Vás rádi zajistíme
 • pokud se chystáte na noční ponory mimo ostrovy – nezbytnou součástí výstroje dvě lampy a jedno poziční světlo (stroboskop či chemickou tyčku)
 • deko bojka
 • Kompletní výstroj mimo lahve a zátěže.
 • Zátěžový opasek, případně kapsy na zátěž
 • Potápěčský počítač

Podmínky účasti:

Kvalifikace minimálně Open Water Diver vydaná některým z mezinárodně uznávaných potápěčských systémů.

Potřebujete poradit? Rád Vám pomůžu. Můžete mě kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, telefonního čísla, nebo e-mailu.

Mapa lokalit

Přihlašte se, zarezervujte si výstroj a pojeďte s námi

Vyzkoušejte i naše další služby

Focení pod vodou i ve vzduchu

www.scubadiver.cz

Fotografování a filmování pod vodní hladinou je jednou možností, jak zachytit nevšední zážitky či zdokumentovat nepřístupné prostory.

E-shop pro potápěče

www.potopse.cz

Prodáváme veškeré vybavení k potápění. Prohlédněte si náš e-shop a nakupujte 24/7. V případě dotazů je vám k dispozici náš profesionální personál, který vám s výběrem pomůže.

Půjčovna vybavení

www.aleadivers.cz/pujcovna/

Protože si uvědomujeme, že ne každý se chce okamžitě vrhnout do pořizování vlastní kompletní potápěčské výbavy, nabízíme vám nepřeberné možnosti zapůjčení vybavení.

Cestování a zahraniční ponory

www.aleadivers.cz/cestovani/

Vyrazte s námi do nespočtu potápěčských destinací a zažijte tu pravou potápečskou dovolenou. Jsme připraveni vyřešit všechny vaše individuální požadavky a přání.

Zeptejte se na cokoliv

neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem

  Kontaktní formuláře na stránkách Alea Divers primárně slouží pro zasílání dotazů od potencionálních zákazníků. Vyplněný kontaktní formulář je přeposílán na naši e-mailovou adresu divers@alea.cz. Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro účely uchování komunikace a tedy zodpovězení dotazu, nebo nezávazné poptávky, která byla prostřednictvím kontaktního formuláře zaslána. Na základě požadavku ze stejné e-mailové adresy, která byla použita v rámci formuláře, bude konverzace smazána. Kontakt takto získaný nebude použit pro žádný jiný účel.
  °

  0 0 hlasy
  Hodnocení příspěvku
  Subscribe
  Upozornit na
  guest
  0 Komentáře
  Inline Feedbacks
  Zobrazit všechny komentáře
  0
  Máme rádi tvé myšlenky, prosím okomentujx