ALEA Divers - centrum potápění, Kamýcká 10, Praha 6 Suchdol, +420 602 522 355, e-mail: divers@alea.cz

PADI eLearning

Self Reliant Diver (Sólo/Samostatný potápěč)

Ačkoli většina ponorů je prováděna v buddy teamu, zkušený potápěč může chtít, nebo je potřeba, aby ponory byly bez partnera. V průběhu Self-Reliant diver kurzu (samostatný potápěč) se dozvíte o potenciálních rizicích samostatného potápění, o hodnotě a potřebě záložních zařízení. Během tří ponorů budete rozvíjet dovednosti pro soběstačnost a nezávislost, zatímco se stanete silnějším partnerem v buddy týmu nebo ve skupině.
Přehled kurzu:

Kurz obsahuje teoretickou výuku a tři tréninkové ponory. Jeho výsledkem je získání kvalifikace opravňující potápěče k samostatnému potápění.

Teoretická část

 • filozofie a motivace potápění bez partnera
 • porozumění smyslu a využití buddy týmu
 • seznámení se s potencionálními riziky sólo potápění a jejich zvládnutí
 • potřeby záložních zařízení a dodatčné výstroje
 • konfiurace výstroje pro bezpěčné sólo potápění
 • nácvik řešení krizových situací
 • plánování ponorů a spotřeby plynů

Cílem kurzu tohoto je pochopení výhod buddy systému a jeho přínosu k bezpečnosti potápěče, současně s rozvojem samostatnosti a nezávislosti během potápění.

Důvody pro zkušené potápěče pro absolvování kurzu solo potápěč.

 • rozvoj dovedností pro plánování a potápění bez partnera, plánovaně i důsledkem nečekané situace
 • dokonalejší zvládnutí všech potápěčských dovedností a tím posílení nejen bezpčnosti buddy teamu

Ponory ve volné vodě lze uskutečnit ve Slapské přehradě nebo po domluvě na jiné lokalitě v ČR.

Lahve na lodi

Požadavky:
 • minimální věk 18 let
 • kvalifikace PADI AOWD nebo ekvivalent z jiného výcvikového systému
 • minimálně 100 ponorů
 • dobrý zdravotní stav

Solo diver - self reliant diver

Cena kurzu obsahuje:
 • Teoretická a praktická výuka
 • Půjčení potápěčské výstroje (kromě ABC) - pro tento kurz je doporučována kompletní vlastní výstroj
 • Plnění tlakových láhví pro účely kurzu (ČR)
 • Potápěčský deník ALEA Divers


Požadavky na výstroj:
 • bójka + cívka s min. 30 m lanka
 • nezávislý zdroj vzduchu (dvojče s izolačním manifoldem, nebo sidemount)
 • 2 x hloubkoměr + časomíra, popř. počítač
 • 2 x hladinové signalizační zařízení (vizuální i akustické) - píšťalka, hammerhead, hladinová bóje, strbbbbbbbbbbb
 • 2 x řezací nástroj - nůž, řezák atd.
 • tabulka, nebo wet notes + tužka
 • záložní maska

 

Skok do vody

Následné vzdělávání:

Copyright © 2016 ALEA Divers. Všechna práva vyhrazena.